Sæt legepladsen i bevægelse

Sted

Jeres legeplads eller nærområde

Pris

Gratis for københavnske dagtilbud

Dato & TID

Få inspiration til sjove udendørs bevægelseslege, der styrker fællesskab, motorik og bevægelsesglæde,
Klassetrin / Alder
Bydel

”Sæt legepladsen i bevægelse” er et kombineret lege- og kompetenceudviklingsforløb, som foregår på jeres legeplads og i jeres pædagogiske hverdag. Sammen med børnene skal I prøve en masse sjove udendørs bevægelseslege efterfulgt af faglig sparring omkring brug af bevægelseslege som pædagogisk redskab.

Målet er at inspirere både jer og børnene til nye måder at bruge legepladsen og derigennem (videre)udvikle en aktiv og inkluderende udendørs legekultur i jeres institution. Forløbet består af tre formiddagsbesøg fordelt over en 3-4 ugers periode og skal så vidt muligt gennemføres med en fast børnegruppe og 1-2 faste medarbejdere. For optimalt udbytte, anbefaler vi, at I arbejder selvstændigt med legeaktiviteterne imellem besøgene. Alle legeaktiviteter samles i et pdf-katalog, så det er nemt for jer at lege videre, når forløbet er afsluttet.