Madliv København

Sted

Meyers Madhus
Nørrebrogade 52C
2200
København N

Pris

Gratis for københavnske dagtilbud

Dato & TID

Som daginstitution i Københavns Kommune, kan I gøre brug af Madliv København, et rådgivningsforløb med mulighed for sparring på jeres mad og måltider
Klassetrin / Alder
Bydel

Som daginstitution i Københavns Kommune kan I få rådgivning til at styrke arbejdet med maden og måltiderne – både den kulinariske del og den pædagogiske del. Rådgivningen skal understøtte og styrke jeres arbejde med bæredygtige, klimavenlige måltider og være med til at omsætte Københavns Kommunes Mad- og Måltidsstrategi til konkrete handlinger.

Sammen med en gastronomisk rådgi­ver fra Meyers Madhus sammensætter I et forløb med fokus på de områder, I gerne vil styrke i jeres institutions madliv ud fra jeres ønsker og behov.

Rådgivningsforløbet starter op med et opstartsmøde hos jer. På opstartsmødet vil vi præsentere jer for de forskellige temaer, som vi kan understøtte jer i, i jeres arbejde med mad og måltider. Forløbet kan både bestå i rådgivning ift. måltider, men også konkrete nedslag, hvor vi kommer ud og hjælpe med at facilitere pædagogiske aktiviteter.

Arbejdet med måltiderne ses i et bredt perspektiv, hvor tema­erne kan være alt fra klimavenlig mad, køkkendrift og reduktion af madspild, til maddannelse, madmod, værtskab og pædagogiske måltider og aktiviteter.

Vil I vide mere eller tilmelde jer, så kontakt os på: 
Mail: raadgivning-kk@meyers.dk 
Tlf.: 26773116