Musikalsk legestue

Sted

I institutionen

Pris

8.900,00 kr.

Dato & TID

Forløb med 8 gange.
Vi er specialister indenfor området og vores lærere er konservatorie uddannede.
Klassetrin / Alder
Emner
Bydel

Musikalsk institution

Vi underviser:
- I grupper op til 25 børn (eller en stue ad gangen afhængigt af gruppens størrelse).
- Minimum en pædagog er aktivt deltagende pr. hold.
- Vi udarbejder sangbøger til institutionen.
- Sangenes sværhedsgrad rammer præcis børnenes alder.
- Vi roterer i vores pensum hvert 3. år så man ikke få samme sange hvert år.
- Alle har adgang til vores digitale videoer og sange, også forældrene derhjemme.
- Vi kommer med instrumenter, som "bor" på institutionen og kan bruges frit.

- Vi laver fælles afslutninger på institutionen med forældre i december og juni.

 

Fordele
- Musik styrker sprogindlæringen, socialisering og kulturel dannelse.
- De musikalske aktiviteter understøtter at barnet skoleklar.
- Der kommer mere ro i institutionen ved at man bruger sangen dagligt.
- Vi kommer med en bæredygtig model for kontinuerlig og mangeårig musikundervisning.
- Pædagogerne udvikler og vedligeholder deres musikalske kompetencer.
- Institutionen får en musikalsk profil.