Gymnastik i børnehave

Sted

Jeres institution eller lokale idrætsfaciliteter

Pris

Gratis for københavnske dagtilbud

Dato & TID

Tag børnene med på en spændende rejse til gymnastikjunglen og styrk deres bevægelsesglæde, motorik og personlige udvikling. Oplagt storegruppeforløb.
Klassetrin / Alder
Bydel

”Gymnastik i børnehaven” er et kombineret aktivitets- og kompetenceforløb, som især retter sig mod de største børnehavebørn. Sammen med børnene skal I ind i Gymnastikjunglen og prøve en masse sjove og spændende gymnastikaktiviteter tilpasset jeres børnegruppe og fysiske rammer. I vil samtidig modtage faglig sparring og rådgivning i at bruge gymnastik som pædagogisk værktøj til at udfordre og styrke børnene på vigtige områder såsom motorik, selvtillid, koncentrationsevne og sociale kompetencer. Forløbet består af tre formiddagsbesøg fordelt over en 3-4 ugers periode og skal så vidt muligt gennemføres med en fast børnegruppe og 1-2 faste medarbejdere. For optimalt udbytte, anbefaler vi, at I arbejder selvstændigt med gymnastikaktiviteterne imellem besøgene. Alle aktiviteter samles i et pdf-katalog, så det er nemt for jer at lege videre, når forløbet er afsluttet.