VI BYGGER MINI-HULER

Sted

I daginstitutionen

Pris

Gratis for københavnske dagtilbud

Dato & TID

Hvad er arkitektur? Hvordan skaber man rum? Og kan en hule også være arkitektur? Hør om alverdens huler, og byg små modeller i alle mulige sjove materialer
Klassetrin / Alder
Bydel

Hvad er arkitektur? Hvordan skaber man rum? Og kan en hule også være arkitektur? Vi introducerer til alverdens huler, og børnene bygger små modeller af huler i alle mulige model- og genbrugsmaterialer sammen med en af arkitekterne Julie Dufour eller Charlotte Carstensen fra tegnestuen All About A. Børnene får en kulturel oplevelse, hvor de som aktive deltagere bliver stimuleret i forhold til deres engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed. Børnene opnår erfaring med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier. Børnene opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og idéer, som de kan anvende i sociale fællesskaber. Forløbet kan også inspirere personalet til at fortsætte med at inddragetemaet arkitektur i hverdagen. En 1,5 - 2 timers workshop. Antal børn per workshop: 12. Vi medbringer alle materialer og redskaber.