BongoBjørne og SalsaSlanger

Pris

Gratis for københavnske dagtilbud

Dato & TID

Velkommen til en koncert hvor I skal være med! Vi skal på tur i den store jungle! Her møder vi MaracasAben, SalsaSlangen og den STORE BONGOBJØRN! Kom med!.
Klassetrin / Alder
Bydel

Velkommen til en koncert hvor I skal være med! JungleBongo arbejder med rim og remser i en enkel rammemelodi og med rytmer som ledsagelse til leg og sang. Børnene klapper med på nogle enkle rytmer. de deltager i sanglege og bevægelseslege samt lytter til levende fremført musik. Børnene bevæger sig og leger med, vi bruger kroppen. Krop, musik, rytmer og sang hænger sammen - og huskes bedre. Der er bevægelser tilknyttet nogle af sangene. Det er spændende at tage på tur og møde de forskellige dyr, som har forskellige egenskaber, rytmer og sange.