Rytmik som legende læring i børnehave
Rytmikbandit, leg, musik, bevægelse og fællesskab. Rytmik for børnehaver, vuggestuer, og indskoling.
Arrangør:Rytmikbandit.dk
Alder:
3
4
5
6
Pris:
Betaling
Praktiske informationer:
Ring til os på 26980625 eller skriv til info@rytmikbandit.dk Og lad os tale sammen om muligheden for et rytmikforløb i jeres børnehave. Rytmik kræver igen forhåndskendskab eller musikalsk erfaring. Rytmikbandit medbringer instrumenter og rekvisitter.

Tidspunkt:

Søndag 1. september 2019 til Mandag 1. august 2022
Sted:
Aktiviteten finder sted på institutionen
Information og booking:
Rytmikbanditterne arbejder for for at skabe fokus på gode lege med udgangspunkt i børnene, hvor der både er fokus på det impulsive og det styrede. Rytmik er glædesfyldt leg i børnehøjde.