Artikel

Retningslinjer for brug af eksterne læringsforløb i dagtilbud og skoler

Undervisningen i Åben Dagtilbud må også gennemføres indendørs såfremt nedenstående retningslinjer overholdes.

Som udgangspunkt gælder retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen og rammerne for genåbningens fase 2, og det forventes, at I holder jer opdateret om disse. Vi har dog nedenfor tydeliggjort nogle af de retningslinjer, som gør sig gældende for brug af eksterne læringsforløb.

Se retningslinjerne på Sundhedsstyrelsen lige her og rammerne for genåbningens fase 2 i på Børne og Undervisningensområde lige her.  

Undervisere skal forud for et besøg på et dagtilbud/skole:
  • Alle eksterne undervisere skal forud for et læringsforløb læse Sundhedsstyrelsens og Børne og Undervisningsministeriets gældende vejledninger og retningslinjer for undervisning og overholde disse. Læs mere på Sundhedsstyrelsen her og læs mere på Børne og Undervisningsministeriet her.
  • Der skal sikres 1 meters afstand mellem børn/elever/personale/underviser. I undervisningssituationen, hvor der tales højt, synges eller i øvrige situationer, hvor det er påkrævet, skal der sikres 2 meters afstand.
  • Grej og udstyr, som anvendes i et læringsforløb og som er nødvendigt for et læringsforløbs faglige mål og pointer, kan anvendes af institutionen/skolens børn forudsat at der kun anvendes grej og udstyr som kan rengøres tilstrækkeligt. Udstyr skal rengøres med sæbe og vand mellem forskellige forløb med forskellige klasser.
  • Både børn, personale og eksterne undervisere skal, med henvisning til Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer, foretage håndvask både før og efter et forløb
  • Hvis et læringsforløb gennemføres i f.eks. byrum, natur eller park kan håndvask erstattes af hånddesinfektionsservietter eller håndsprit, jf. Sundhedsstyrelsen retningslinjer.
  • Eksterne læringsforløb udenfor institution og skole skal undgå at gøre brug af steder i det offentlige rum, hvor der forventes at være ophold af mange mennesker, samtidigt og særligt de såkaldte Hotspots.
  • Forløbet aflyses hvis en underviser udviser symptomer på smitte med COVID-19 eller at der er mistanke om at underviser er smittet.
  • Forløbet aflyses hvis der i undervisers husstand er en som er påvist smittet med COVID-19 eller som er under mistanke om smitte.