Artikel

Kompetenceforløb "Brug byen med børnene"

Kurset handler om, hvordan vi skaber forbindelse mellem det, som børn i vuggestuer og børnehaver oplever og lærer når de er ude på tur, og det pædagogiske arbejde hjemme i institutionerne.

Undervisning samt pædagogiske aktiviteter og besøg med børn foregår på Københavns Museum og i museets arkæologiske værksted. Museets erfaringer med at arbejde med arkæologi og kulturarv sammen med dagtilbud danner rammen om kurset. På kurset perspektiveres til andre muligheder ift. at bruge byen med børnene og det undersøges hvordan sciencepædagogik kan være et pædagogisk greb ift. børns og pædagogers undersøgende tilgang til byens kulturelle tilbud.Der er vægt på aktiv deltagelse og forløbet er tilrettelagt, så det lærte kan sættes direkte i spil i dagligdagen sammen med børn og kolleger.

Læs mere og book forløbet på BUFakademi lige her.