Indkøb af eksterne læringstilbud

Her kan du læse om, hvilke muligheder du eller din virksomhed har for at få jeres læringsforløb i betragtning til Åben Dagtilbuds indkøbsrunder.

Åben Dagtilbud er en indsats i Fagligt Center, Københavns Kommune, som kvalificerer og indkøber læringsforløb fra eksterne undervisere og byens læringsmiljøer til glæde for Københavns dagtilbud. Indkøbene sker årligt og foregår ved, at du som leverandør indsender en beskrivelse af et eller flere læringsforløb til os via linket nedenfor inden ansøgningsfristen. Efter ansøgningsfristen gennemgår vi i Fagligt Center jeres ansøgning. Vi indkøber forløb, som bidrager med unikke ideer og konkrete muligheder for løsning af institutionernes kerneopgave samt har en passende pris.

Har du eller din virksomhed et læringsforløb, som kunne være interessant for Åben Dagtilbud, vil vi meget gerne høre fra dig!

Du kan som leverandør ansøge om indkøb af dine læringsforløb, hvis:

  • Læringsforløbet henvender sig til dagtilbudsbørn (børn i 0-6 år)
  • Læringsforløbet foregår, mens børnene er i dagtilbud
  • Hvis du som leverandør varetager afviklingen af læringsforløbet

Københavns Kommune indkøber ikke læringsforløb, hvis:

Vi giver gerne råd og vejledning til at udvikle læringsforløb af høj kvalitet. Har du ikke tidligere været leverandør af læringsforløb til kommunen, anbefaler vi, at du skriver til os på aabendagtilbud@buf.kk.dk , så kan vi tage en snak om muligheden for indkøb af jeres forløb. I også velkomne til at kontakte Frederikke Krabek Friholm, som er ansvarlig for Åben Dagtilbud-indsatsen, på df1p@kk.dk.

Ansøgningsfrister i 2022

Næste ansøgningsfrist ligger i januar 2023

Sådan ansøger du

Ansøgningsskema ligges op, når vi nærmer deadline. 

Ny ansøgningsprocedure

Ansøgningsproceduren har ændret sig fra tidligere år. Fra 2022 vil ansøgningsproceduren foregå via Microsoft Forms og ikke via mail med et word-ansøgningsskema som tidligere.

Send én ansøgning per forløb. Hvis I udbyder flere forskellige forløb, vil vi bede jer sende én ansøgning per forløb og ikke samle dem i én fælles ansøgning.

Gem kvitteringen for jeres ansøgning. Når I sender ansøgningen afsted fra Forms, kan I gemme en kopi af jeres ansøgning i pdf. Det opfordrer vi jer til at gøre.

Hvis I har sendt en ansøgning, som I efterfølgende ønsker at ændre, så oplys dette per mail til Åben Dagtilbud: aabendagtilbud@buf.kk.dk). Vi kan herefter slette den første ansøgning og I kan ansøge på ny.

Skriv også til fællespostkassen, hvis I har generelle spørgsmål til ansøgningsskema eller ansøgningsproceduren.