Artikel

COVID-19: Retningslinjer for brug af eksterne læringsforløb i dagtilbud og skoler

Børne- og Undervisningsministeriet har oplyst følgende retningslinjer for dagtilbud og skoler pr. 1. august ift. forebyggelse af smitte med COVID-19.

Vi henstiller til, at alle udbydere i Åben Dagtilbud/Åben Skole følger retningslinjerne og holder sig løbende orienteret om ændringer på Åben Dagtilbud/Åben Skole portalerne.

Find de opdaterede retningslinjer på Børne- og Undervisningsministeriet lige her. 

Ift. brug af offentlig transport lægger Københavns Kommune sige op ad Sundhedsmyndighedernes retningslinjer:

Vi justerer i BUFs hidtidige anbefaling for brug af offentligt transport, og det betyder, at I fremover kan benytte offentlig transport til ture, hvis ikke gåben eller cykel er muligt. Af hensyn til de øvrige passagerer i bus og tog, vil vi opfordrer til, at der er stor opmærksomhed på følgende ved brug af offentlig transport:

  • Opdel klasser/stuer i mindre grupper, som kan fordeles i kupeer/togvogne/busser, så alle ikke er samlet i én enhed.
  • Følg altid de generelle anbefalinger fra myndighederne om håndhygiejne, afstand osv.
  • Forsøg at undgå eventuelle perioder med myldretid/tæt trafik

Kontakt evt. Frederikke Friholm på df1p@kk.dk ved spørgsmål til retningslinjerne.